KOLOMMEN VAN HARMONIE (+CD)

KOLOMMEN VAN HARMONIE (+CD)
  • Prix : 63.80
  • Bientôt épuisé

Description

Muziek speelde een belangrijke rol in het maçonnieke leven van het negentiende-eeuwse Brussel. Deze studie gaat na welke het repertoire was dat in tempels of tijdens banketten werd gezongen en gespeeld, wie erbij betrokken was en hoe deze muziek relevant was zowel voor de vrijmetselaars en voor de buitenwereld. Historicus David Vergauwen brengt in dit boek de carrières van in het totaal 365 individuen samen die in Brussel actief waren tijdens de negentiende eeuw als professioneel muzikant en vrijmetselaar. Meer dan 150 maçonnieke ‘chansons’ werden geanalyseerd op hun maçonnieke, sociale en politieke boodschappen, waarbij ook de carrières van enkele van de bekendste Brusselse maçonnieke ‘chansonniers’ werden uitgediept. Er wordt aandacht geschonken aan een dozijn ontdekte partituren en er wordt ingegaan op de rol en de betekenis van muziek tijdens het maçonnieke ritueel. Voor deze studie werd gebruik gemaakt van uniek maçonniek bronnenmateriaal, waaronder het archief van Moskou in het MADOC en de privéarchieven van de twee oudste actieve Brusselse loges. In de zoektocht naar de betekenis van de muziek binnen de vrijmetselarij is er een bijzondere aandacht voor de rol en de positie van de maçonnieke musicus en hoe deze verankerd was in het muzikale leven van de hoofdstad. Op die manier wordt er ook ingegaan op de rol die vrijmetselarij speelde in het bredere culturele leven van de Belgische hoofdstad. Het geheel levert een ongewoon kleurrijk beeld op van de muzikale cultuur van de Brusselse vrijmetselarij, zowel binnen als buiten de tempelmuren. Het boek wordt vergezeld van een cd met de maçonnieke rouwcantate voor Leopold I van Karel-Lodewijk Hanssens, uitgevoerd door Metropolis Orkest & Koor onder leiding van Jaak Gregoor.

Avis & critique

Il n'y a aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis.

Votre avis pourrait aider d'autres clients à se faire une opinion sur ce produit.

Alerte parution

Ce produit est actuellement en rupture de stock.

Laissez nous votre adresse email et vous recevrez automatiquement une alerte lorsque ce produit sera de nouveau disponible.